Kamervraag 2020Z14277

Stijgende energierekeningen en vaste lasten door warmtepompen

Ingediend 23 juli 2020
Indiener Alexander Kops (PVV)
Onderwerpen energie natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14277.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Woede om hoge energienota met warmtepomp: «We voelen ons beduveld»»?1
 • Vraag 2
  Kunt u zich herinneren hoe vaak u hebt beloofd dat de energietransitie – waaronder het aardgasvrij maken van woningen – zou leiden tot lagere energielasten? Staat u nog steeds achter uw woorden?
 • Vraag 3
  Hoe is het dan mogelijk dat bewoners van de Haagse wijk Transvaal worden geconfronteerd met stijgende energierekeningen, nadat zij zijn aangesloten op een collectieve warmte- en koudeopslag, omdat dat goed zou zijn voor het klimaat en de portemonnee?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat bewoners, die de door u zo bejubelde energietransitie moeten ondergaan, keihard voor de gek worden gehouden met een hoop blabla over «haalbaarheid en betaalbaarheid»? Deelt u de conclusie dat het effect van uw beleid op het klimaat totaal te verwaarlozen is, terwijl de gevolgen voor de portemonnee rampzalig zijn?
 • Vraag 5
  Bent u ervan op de hoogte dat ruim 650.000 huishoudens hun energierekening niet of nauwelijks meer kunnen betalen? Deelt u de conclusie van onderzoeksbureau Ecorys dat deze groep «energiearme» huishoudens de komende tien jaar verder zal toenemen, naar 1,5 miljoen huishoudens in 2030, als direct gevolg van uw besluit om alle woningen van het gas af te halen?2
 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat uw klimaat- en energiebeleid voor onder andere warmtebedrijven niets anders is dan een verdienmodel, maar dat huishoudens hierdoor in de energie-armoede worden gestort?
 • Vraag 7
  Hoe kunt u met droge ogen blijven volhouden dat de energietransitie voor iedereen «haalbaar en betaalbaar» zou zijn? Bent u ertoe bereid het schrappen van de gasaansluitplicht terug te draaien, de energierekening – na jaren van verhogingen – echt fors te verlagen en direct te stoppen met het obsessieve aardgasvrij maken van woningen?
 • Mededeling - 19 augustus 2020

  De Kamervragen van het lid Kops (PVV) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake «stijgende energierekeningen en vaste lasten door warmtepompen» ingezonden op 23 juli 2020 (kenmerk 2020Z14277) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. Voor de beantwoording is meer tijd nodig. Ik streef ernaar om de vragen zo spoedig mogelijk na het reces te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z14277
Volledige titel: Stijgende energierekeningen en vaste lasten door warmtepompen