Kamervraag 2020Z12028

Het bericht dat er grootschalige handel plaatsvindt in privégegevens verkregen via callcenters

Ingediend 24 juni 2020
Indiener Ronald van Raak (SP)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z12028.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de grootschalige handel in privégegevens, verkregen door corrupte callcentermedewerkers?1
 • Vraag 2
  Zijn er gevallen bekend dat op deze manier informatie is verkregen van callcenters van overheidsinstanties, zoals de Belastingtelefoon, het UWV en DUO?
 • Vraag 3
  Hoeveel externe inhuur is er bij de callcenters van de grote overheidsinstanties als eerder genoemd?
 • Vraag 4
  Hoeveel procent van de mensen die werken bij de callcenters van de grote overheidsinstanties, werkt op basis van een tijdelijke aanstelling?
 • Vraag 5
  Hoeveel procent van de mensen die werken bij de callcenters van de grote overheidsinstellingen, verdient meer dan 1.991 euro bruto per maand?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z12028
Volledige titel: Het bericht dat er grootschalige handel plaatsvindt in privégegevens verkregen via callcenters