Kamervraag 2020Z11909

Een wetswijziging in Roemenië waarmee het recht om te zijn wie je bent wordt ondermijnd

Ingediend 23 juni 2020
Indieners Kirsten van den Hul (PvdA), Lilianne Ploumen (PvdA)
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z11909.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «International Call Against the Teaching of Gender Ban in Romania»1?
 • Vraag 2
  Deelt u de opvatting dat iedereen overal binnen de Europese Unie veilig en vrij zichzelf moeten kunnen zijn?
 • Vraag 3
  Deelt u de opvatting dat deze wetswijziging een directe schending is van de vrijheid om te zijn wie je bent en in het verlengde daarvan de positie van LHBT-personen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Deelt u de opvatting dat deze wetswijziging een ernstige inbreuk is op de autonomie van universiteiten? Erkent u dat dit potentiële (in)directe negatieve en gevaarlijke gevolgen heeft voor het gedachtegoed van een opgroeiende generatie en samenleving?
 • Vraag 5
  Hoe ziet u deze stap die Roemenië zet in verhouding tot eerdere ontwikkelingen van vergelijkbare aard in Polen en Hongarije, ook in het licht van een uitspraak van een Roemeense senator tegenover Euronews2?
 • Vraag 6
  Wat is uw mening over de wijze waarop de Europese Unie en de Europese Commissie tot nu toe op deze ontwikkelingen hebben gereageerd?
 • Vraag 7
  Wat gaat u doen om uw afkeuring over deze wetswijziging kenbaar te maken en op welke termijn?
 • Vraag 8
  Welke mogelijkheden ziet u om met andere Europese ministers die verantwoordelijk zijn voor wetenschap en/of de positie van LHBT-personen samen op te trekken en het gesprek met deze drie landen aan te gaan en/of een internationaal statement af te geven ter versterking van de inspanningen van de Europese Commissie?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z11909
Volledige titel: Een wetswijziging in Roemenië waarmee het recht om te zijn wie je bent wordt ondermijnd