Kamervraag 2020Z11908

De Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

Ingediend 23 juni 2020
Indiener Daniel Koerhuis (VVD)
Onderwerpen huisvesting huren en verhuren kopen en verkopen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z11908.html
 • Vraag 1
  Herinnert u zich de antwoorden op de Kamervragen, ingezonden 9 maart 2020, over de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat, in de theoretische situatie waarin 50% van de woningen sociale huurwoningen zijn, dan aan de afspraak van 50% sociale en middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen is voldaan? Kunt u deze vraag beantwoorden met een «ja» of «nee»?
 • Vraag 3
  Indien het antwoord op de bovenstaande vraag «ja» is, deelt u dan de mening dat dit onwenselijk zou zijn?
 • Vraag 4
  Indien het antwoord op vraag twee «nee» is, kunt u dit dan in een brief naar de regio verduidelijken?
 • Vraag 5
  Welke afspraken in de woondeal leiden tot versnelling van de realisatie van de (vrije) koopwoningen, waar in Arnhem bijna uitsluitend behoefte aan is?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat de realisatie van vrije koop- en huurwoningen net zo belangrijk is als de realisatie van woningen in het sociale, middeldure en betaalbare segment?
 • Vraag 7
  Hoe gaat u er in de voortgang nadrukkelijk op sturen dat ook vrije koop- en huurwoningen worden gerealiseerd?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z11908
Volledige titel: De Woondeal regio Arnhem-Nijmegen