Kamervraag 2020Z11458

De subsidiëring van zogenaamd ‘antiracisme’

Ingediend 18 juni 2020
Indiener Theo Hiddema (FvD)
Onderwerpen financiën organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z11458.html
1. Aangevraagd bij de Regeling van Werkzaamheden d.d. 9 juni 2020.
  • Vraag 1
    Aan hoeveel organisaties wordt er in totaal (door het Rijk, provincies en gemeenten) subsidie verstrekt die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk wordt ingezet om door middel van acties, lobby’s, rechtszaken of anderszins te strijden tegen (vermeend) racisme? Om hoeveel subsidie gaat het in totaal?
  • Vraag 2
    Kunt u per ontvanger van dergelijke subsidies aangeven:
  • Vraag 3
    Kunt u deze vragen beantwoorden vóór het nog te agenderen debat over racisme?1

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z11458
Volledige titel: De subsidiëring van zogenaamd ‘antiracisme’