Kamervraag 2020Z10731

Het bericht 'Ouders kwaad over weigeren snotterende kinderen bij kinderdagverblijf'

Ingediend 11 juni 2020
Beantwoord 27 augustus 2020 (na 77 dagen)
Indiener Paul van Meenen (D66)
Beantwoord door Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen jongeren zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z10731.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-3881.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Ouders kwaad over weigeren snotterende kinderen bij kinderdagverblijf»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op het signaal dat veel jonge kinderen met kortdurende verkoudheidsklachten worden geweigerd door de kinderopvang?

  Het signaal dat kinderen regelmatig worden geweigerd wegens een snotneus heeft mij ook bereikt. Ik begrijp dat dit voor lastige situaties tussen ouders en pedagogisch medewerkers kan zorgen.
  De richtlijn van het RIVM is in juni aangepast:
  Via rijksoverheid.nl streef ik er voortdurend naar ouders, houders van kinderopvangorganisaties, gastouders en andere belanghebbende te informeren over (wijzigingen van) richtlijnen en adviezen van het RIVM op het terrein van Kinderopvang. Ook is er nauw contact met de sector over dergelijke signalen en vragen. De richtlijnen en adviezen van het RIVM zijn daarbij leidend. Wel worden signalen en eventuele onduidelijkheden besproken met het RIVM, zodat we betrokkenen goed kunnen informeren en we van elkaar weten wat er speelt.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat er een lastige situatie is ontstaan voor ouders, de kinderopvang en de zorg, omdat jonge kinderen elkaar en de medewerkers doorlopend aansteken waardoor eventueel de opvang geheel dicht moet, of ieder kind getest moet worden?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Kunt u duidelijkheid geven over de richtlijn voor jonge kinderen met kortdurende en langdurige verkoudheidsklachten, aangezien dit veelvoorkomend is in deze groep?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Bent u bereid met de kinderopvangsector, de oudervertegenwoordiging en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in gesprek te gaan over mogelijke aanpassingen in het protocol, zodat er zo snel mogelijk duidelijkheid ontstaat en een werkbare situatie voor kinderopvang, ouders en de zorg?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z10731
Volledige titel: Het bericht 'Ouders kwaad over weigeren snotterende kinderen bij kinderdagverblijf'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-3881
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Meenen over het bericht ‘Ouders kwaad over weigeren snotterende kinderen bij kinderdagverblijf’