Kamervraag 2020Z10596

Het basisjaar voor CORSIA.

Ingediend 10 juni 2020
Beantwoord 15 juni 2020 (na 5 dagen)
Indieners Chris Stoffer (SGP), Suzanne Kröger (GL), Jan Paternotte (D66), Lammert van Raan (PvdD), Eppo Bruins (CU)
Beantwoord door Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
Onderwerpen luchtvaart verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z10596.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-3157.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat Nederland heeft ingestemd met het veranderen van de baseline binnen CORSIA naar 2019?1

  Nee, dat klopt niet. Nederland heeft ingestemd met een instructie, zoals vervat in het raadsbesluit, die ruimte biedt om als dit nodig is voor het behoud van de mondiale steun voor CORSIA, de baseline aan te passen.

 • Vraag 2
  Op welke manier acht u, gezien uw antwoorden in het schriftelijk overleg Transportraad waarin u sprak van een ambitieuze inzet, het beperken van de baseline tot 2019 ambitieus?2

  Zie de beantwoording op de vragen 5 en 6 gesteld op 9 juni.

 • Vraag 3
  Waarom heeft u niet gehandeld volgens motie-Kröger c.s. (Kamerstuk 31 936, nr. 467), waarin de Kamer u verzocht heeft om onderhandelingen rond CORSIA in afstemming met de Tweede Kamer te doen?

  In het kader van de voorbereidingen op de high level videoconferentie Transportraad heb ik u op 3 juni op de hoogte gebracht van de overwegingen met betrekking tot een aanpassing van de baseline tijdens de komende ICAO Council vergadering. Op basis van deze overwegingen heeft de EU in het op 9 juni genomen Raadsbesluit de instructie vastgesteld voor de Europese leden van de Raad van ICAO ten behoeve van de onderhandelingen in deze raad die tot 26 juni duren. Het Europese raadsbesluit is dus geen besluit over de aanpassing van de baseline. Uiteraard zal ik de Kamer blijvend informeren over nieuwe ontwikkelingen.

 • Vraag 4
  Kunt u deze en de eerdere vragen beantwoorden vóór het notaoverleg van 18 juni?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z10596
Volledige titel: Het basisjaar voor CORSIA.
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-3157
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Kröger, Paternotte, Bruins, Van Raan en Stoffer over het basisjaar voor CORSIA