Kamervraag 2020Z08670

Het voorgenomen uitstel van nieuwe btw-regels voor e-commerce van de Europese Commissie

Ingediend 14 mei 2020
Indiener Wybren van Haga (Lid-Haga)
Onderwerpen belasting financiën
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z08670.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van het voornemen van de Europese Commissie om de invoering van nieuwe btw-regels voor e-commerce met zes maanden uit te stellen?1
 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat dit uitstel ook uitstel betekent voor het heffen van btw op Chinese pakketjes?
 • Vraag 3
  Bent u het ermee eens dat deze gederfde btw-inkomsten zeer onwenselijk zijn, juist in deze tijd waarbij de staatsschuld oploopt?
 • Vraag 4
  Bent u het ermee eens dat het niet-heffen van btw op pakketjes onder de € 22,– zorgt voor een blijvend oneerlijk speelveld tussen Nederlandse (web)winkels en Chinese webwinkels zoals Alibaba?
 • Vraag 5
  Bent u bereid om dit namens Nederland ter discussie te stellen?
 • Vraag 6
  Ziet u mogelijkheden om de btw op Chinese pakketjes zoals gepland in te voeren per 1 januari 2021, ook bij een generiek uitstel van de nieuwe btw-regels voor e-commerce? Zo ja, hoe gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 7
  Kunt u toelichten hoe u dit oneerlijke speelveld wilt rechttrekken als het voorstel voor de nieuwe btw-regels wordt uitgesteld?
 • Vraag 8
  Bent u bereid bovenstaande vragen afzonderlijk en voor de eerstvolgende Europese top waar dit onderwerp wordt besproken te beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z08670
Volledige titel: Het voorgenomen uitstel van nieuwe btw-regels voor e-commerce van de Europese Commissie