Kamervraag 2020Z07653

Het door de Belastingdienst toekennen van verzuimboetes terwijl uitstel van aangifte is aangevraagd

Ingediend 29 april 2020
Indiener Renske Leijten (SP)
Onderwerpen belasting financiƫn
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z07653.html
 • Vraag 1
  Kunt u aangeven hoe vaak door welk percentage van bedrijven en zelfstandigen uitstel van aangifte voor bijvoorbeeld btw of loonheffing is aangevraagd en verleend vanwege de coronamaatregelen?
 • Vraag 2
  Herkent u de signalen dat desondanks toch naheffingsaanslagen worden uitgedeeld als btw of loonheffing niet op tijd wordt betaald terwijl uitstel is verleend? Zo ja, hoe vaak is sprake geweest van een verzuimboete die opgelegd werd aan een bedrijf dat uitstel heeft verkregen?
 • Vraag 3
  Hoe bent u omgegaan met de besluiten om massaal uitstel te verlenen voor deze belastingen? Is hierbij sprake geweest van individuele uitstelverlening en was u destijds van mening dat hiervoor voldoende capaciteit bij de Belastingdienst aanwezig was? Waarom is niet gekozen voor categorale uitstelverlening en uitzondering van verzuimboetes?
 • Vraag 4
  Is het opleggen van naheffingsaanslagen en verzuimboetes een volledig geautomatiseerd proces?
 • Vraag 5
  Hoe kunnen bedrijven op een laagdrempelige manier de naheffingsaanslagen en verzuimboetes ongedaan laten maken? Gaat de Belastingdienst onterecht beboete bedrijven hierover actief informeren?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z07653
Volledige titel: Het door de Belastingdienst toekennen van verzuimboetes terwijl uitstel van aangifte is aangevraagd