Kamervraag 2020Z05922

Steunmaatregelen voor taxichauffeurs en marktkooplieden tijdens de coronacrisis

Ingediend 1 april 2020
Beantwoord 24 april 2020 (na 23 dagen)
Indieners Selçuk Öztürk (DENK), Farid Azarkan (DENK)
Beantwoord door Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen economie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z05922.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-2593.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de berichten «Verkeerde code of net tussen wal en schip: noodloket dicht voor deze ondernemers»1 en «Nog veel onvrede onder kooplieden: «We staan niet op de markt, maar moeten wel marktgeld betalen»?2

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de constatering dat de taxibranche als gevolg van de coronacrisis hard is getroffen, met een flink omzetverlies voor taxichauffeurs als gevolg? Zo nee, waarom niet?

  Ja.

 • Vraag 3
  Bent u bekend met de zorgen en verontwaardiging onder taxichauffeurs, die toen ze hun zogeheten SBI-code invoerden, erachter kwamen dat ze geen gebruik kunnen maken van de Noodloket-regeling?3

  Deze zorgen en verontwaardiging zijn ons bekend.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat taxichauffeurs vanwege het feit dat de Coronacrisis de taxibranche hard raakt, aanspraak zouden moeten kunnen maken op de Coronasteunmaatregelen? Zo nee, waarom niet?

  Ja.

 • Vraag 5
  Bent u bereid om de Noodloket-regeling open te stellen voor taxichauffeurs? Zo nee, waarom niet?

  Op 7 april jl. heeft het kabinet de Kamer geïnformeerd over het openstellen van de TOGS-regeling voor een groot aantal sectoren, waaronder de taxibranche. Deze groep kan vanaf 15 april 2020 een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

 • Vraag 6
  Deelt u de constatering dat marktkooplieden als gevolg van de coronacrisis hard zijn getroffen, met een flink omzetverlies voor marktkooplieden als gevolg? Zo nee, waarom niet?

  Ja.

 • Vraag 7
  Bent u bekend met de zorgen en verontwaardiging onder marktkooplieden, die toen ze hun zogeheten SBI-code invoerden, erachter kwamen dat ze geen gebruik kunnen maken van de Noodloket-regeling?

  Deze zorgen en verontwaardiging zijn ons bekend.

 • Vraag 8
  Deelt u de mening dat marktkooplieden vanwege het feit dat de Coronacrisis marktkooplieden hard raakt, aanspraak zouden moeten kunnen maken op de Coronasteunmaatregelen? Zo nee, waarom niet?

  Ja.

 • Vraag 9
  Bent u bereid om de Noodloket-regeling open te stellen voor marktkooplieden? Zo nee, waarom niet?

  Op 28 maart jl. heeft het kabinet aangegeven de TOGS-regeling op te stellen voor markhandelaren in de non-food. Deze groep kan sinds 30 maart jl. een aanvraag indienen. Daarnaast heeft het kabinet de Kamer op 7 april jl. geïnformeerd over het openstellen van de TOGS-regeling voor een groot aantal nieuwe sectoren, waaronder de non-food markthandel. Deze groep kan vanaf 15 april 2020 een aanvraag kan indienen bij RVO.nl.

 • Vraag 10
  Zijn de technische problemen voor het digitaal aanvragen van de Noodloket-regeling inmiddels opgelost?

  De technische problemen zijn op het moment van schrijven opgelost. Wel blijft het systeem kwetsbaar voor grote hoeveelheden aanvragen tegelijk. Daarom worden ondernemers opgeroepen om, wanneer mogelijk, de aanvraag op een later moment te doen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met vrijdag 26 juni 2020.

 • Vraag 11
  Bent u bereid om deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z05922
Volledige titel: Steunmaatregelen voor taxichauffeurs en marktkooplieden tijdens de coronacrisis
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-2593
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Azarkan en Öztürk over steunmaatregelen voor taxichauffeurs en marktkooplieden tijdens de coronacrisis