Kamervraag 2020Z05790

Het bericht dat het RIVM het sombere scenario uit ziet komen.

Ingediend 30 maart 2020
Beantwoord 31 maart 2020 (na 1 dagen)
Indieners Lodewijk Asscher (PvdA), Lilianne Ploumen (PvdA)
Beantwoord door Martin van Rijn (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA), Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z05790.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-2322.html
1. NOS, 29 maart 2020
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «RIVM somberder dan vorige week»?1
 • Vraag 2
  Welke extra maatregelen neemt u nu het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van een somberder scenario uitgaat?
 • Vraag 3
  Hoe verklaart u het verschil tussen de presentatie van de directeur van het RIVM bij de technische briefing in de Tweede Kamer van 25 maart jl. waarin werd uitgegaan van een gemiddelde ligduur op de intensive care (ic) van drie weken en deze berichtgeving waarin wordt gemeld dat door het RIVM eerder werd uitgegaan van een gemiddelde ligduur van tien dagen?
 • Vraag 4
  Kunt u nadere toelichting geven over welke andere verschillen er nu zijn waardoor rekening wordt gehouden met een somberder scenario dan tijdens de technische briefing van 25 maart werd vermeld?
 • Vraag 5
  Tijdens dezelfde eerder genoemde technische briefing werd door de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care aangegeven dat het Nederlandse zorgsysteem geen capaciteit van 2500 patiënten aan kan. Hoe beoordeelt u deze uitspraak in het licht van het feit dat het RIVM verwacht dat half april er 2500 Nederlandse patiënten ic-zorg nodig hebben?
 • Vraag 6
  Bent u bereid deze vragen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voorafgaand aan het debat over de aanpak van de coronacrisis van 1 april 2020 te beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z05790
Volledige titel: Het bericht dat het RIVM het sombere scenario uit ziet komen.
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-2322
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Asscher en Ploumen over het bericht dat het RIVM het sombere scenario uit ziet komen