Kamervraag 2020Z05537

Uitstel voor het doen van belastingaangifte voor particulieren in verband met de verlening van coronamaatregelen tot 1 juni

Ingediend 24 maart 2020
Indiener Renske Leijten (SP)
Onderwerpen belasting financiën
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z05537.html
  • Vraag 1
    Erkent u dat er vele mensen enkel met ondersteuning hun belastingaangifte kunnen doen?1
  • Vraag 2
    Erkent u ook dat juist deze mensen niet zelfstandig om individueel uitstel kunnen vragen, zoals tot nu het antwoord is op verzoeken om een generiek uitstel? Kunt u uw antwoord toelichten?2
  • Vraag 3
    Bent u bereid, zeker na de nieuwe afgekondigde coronamaatregelen, het mogelijk te maken dat mensen zonder een boete te krijgen later belastingaangifte kunnen doen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z05537
Volledige titel: Uitstel voor het doen van belastingaangifte voor particulieren in verband met de verlening van coronamaatregelen tot 1 juni