Kamervraag 2020Z04347

Het bericht ‘Ban op vuurwerk vanaf 1 december, ook opslag dan verboden’

Ingediend 5 maart 2020
Indiener Erik Ziengs (VVD)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z04347.html
1. AD, 3 maart 2020; Ban op vuurwerk vanaf 1 december, ook opslag dan verboden
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Ban op vuurwerk vanaf 1 december, ook opslag dan verboden»?1
 • Vraag 2
  Is het waar dat u, naast de verkoop, nu ook de opslag van knalvuurwerk en vuurpijlen op korte termijn gaat verbieden?
 • Vraag 3
  Is er in Nederland voldoende opslagcapaciteit beschikbaar?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat dit verbod op het opslaan van goederen op te korte termijn ingaat? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Wat is de reden ook de opslag van de betreffende artikelen, waarvoor ondernemers de afgelopen jaren grote investeringen hebben gedaan om dat volgens de geldende regelgeving veilig te kunnen doen, te verbieden?
 • Vraag 6
  Hoe verhoudt het verbod tot opslag per 1 december 2020 zich tot de mogelijkheid voor ondernemers om, pas eind december, deze artikelen te kunnen en mogen verkopen?
 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat het van belang is deze ondernemers voldoende gelegenheid te bieden hun in Nederland niet langer legale producten bijvoorbeeld in het buitenland te verkopen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Bent u het eens met de opvatting dat het verbieden van de opslag in Nederland de prijs van dit vuurwerk behoorlijk omlaag zal duwen, indien dit bekend wordt bij buitenlandse partijen die het vuurwerk willen kopen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 9
  Deelt u de mening dat het verbieden van eigen opslag van deze goederen kan leiden tot extra kosten voor de ondernemers, bijvoorbeeld in de vorm van kosten voor professionele externe opslag, veilig vervoer, etc?
 • Vraag 10
  Bent u bereid u in te zetten om de opslag van deze goederen langer toe te staan, en om zo de kosten voor deze ondernemers te drukken en de verkoop van deze goederen naar het buitenland makkelijker mogelijk te maken? Bent u bereid om hierover met de ondernemers in gesprek te gaan en over alternatieven, die geen extra financiële gevolgen hebben, te praten?
 • Mededeling - 20 maart 2020

  De schriftelijke vragen van het Lid Ziengs (VVD) aan de Minister van Milieu en Wonen over het bericht «Ban op vuurwerk vanaf 1 december, ook opslag dan verboden» (2020Z04347, ingezonden 5 maart 2020), kunnen met het oog op de benodigde afstemming niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. Het streven is de antwoorden zo spoedig mogelijk aan uw Kamer te sturen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z04347
Volledige titel: Het bericht ‘Ban op vuurwerk vanaf 1 december, ook opslag dan verboden’