Kamervraag 2020Z03549

Het niet kunnen vervolgen van Syriëgangers

Ingediend 20 februari 2020
Indieners Attje Kuiken (PvdA), Lilianne Ploumen (PvdA)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z03549.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Proces tegen Syriëganger voorbij als Nederland geen actie onderneemt»?1
 • Vraag 2
  Betekent de uitspraak van de rechter dat in het geval de verdachte Syriëgangster niet binnen drie maanden naar Nederland komt, de kans dat zij vervolgd kan gaan worden gering is? Zo ja, betekent dat dan ook dat mogelijke ernstige misdaden onbestraft blijven? Zo nee, waarom niet en hoe duidt u die uitspraak dan?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de kans bestaat dat indien rechters vaker van mening zullen zijn dat er zonder de aanwezigheid van een verdachte er in gelijkaardige zaken geen vervolging kan plaatsvinden, dat dan ook die misdrijven mogelijk onbestraft zullen blijven? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Verandert u naar aanleiding van deze uitspraak het beleid ten aanzien van het terughalen naar Nederland van verdachte Syriëgangers? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet en neemt u dan op de koop toe dat het belang van vervolging en berechting wordt geschaad en Syriëgangers hun straf door het beleid kunnen ontlopen?
 • Mededeling - 13 maart 2020

  Hierbij deel ik u mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken dat de schriftelijke vragen van de leden Kuiken en Ploumen (beien PvdA), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het niet kunnen vervolgen van Syriëgangers (ingezonden 20 februari 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z03549
Volledige titel: Het niet kunnen vervolgen van Syriëgangers