Kamervraag 2020Z00712

Het bijwonen van de herdenking van de Armeense genocide

Ingediend 20 januari 2020
Beantwoord 3 februari 2020 (na 14 dagen)
Indieners Joël Voordewind (CU), Martijn van Helvert (CDA)
Beantwoord door Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z00712.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-1608.html
 • Vraag 1
  Herinnert u zich de aangenomen motie-Voordewind c.s., die de regering vraagt om in 2018 en bij elk lustrum van de herdenking van de Armeense genocide aanwezig te zijn in Yerevan op regeringsniveau?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Welke Nederlandse Minister zal in april bij de genocideherdenking aanwezig zijn, aangezien het in april 2020 105 jaar geleden is dat de Armeense genocide begon?

  Daarover wordt nog gesproken. Zoals ook gemeld tijdens de BZ Begrotingsbehandeling voor 2019, zal de Kamer voorafgaand aan de herdenking worden geïnformeerd wie namens Nederland aanwezig zal zijn bij deze herdenking.

 • Vraag 3
  Klopt het dat u komende week als eerste Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken in die functie Yerevan (Armenië) bezoekt?

  Ja.

 • Vraag 4
  Kunt u aangeven binnen welke termijn het lukt om een ambassade in Yereven te openen?

  Het kabinet zet zich in om de ambassade te Jerevan zo snel mogelijk te openen nadat alle vereiste procedures zijn afgerond. Een tijdspad kan op dit moment niet gegeven worden.

 • Vraag 5
  Zult u komende week een bezoek brengen aan Tsitsernakaperd, het genocidemonument in Yerevan?

  Tijdens mijn bezoek aan Jerevan heb ik ook Tsitsernakaperd bezocht.

 • Vraag 6
  Zult u een krans leggen bij het monument om de slachtoffers van de Armeense genocide te eren en te herdenken?

  Ik heb een krans gelegd om mijn respect te betuigen aan de slachtoffers en nabestaanden van de verschrikkelijke gebeurtenissen van 1915.

 • Vraag 7
  Op welke wijze zult u de Armeense genocide benoemen en ter sprake brengen in de gesprekken met de regering van Armenië en bij de herdenking?

  Ik heb met mijn Armeense gesprekspartners gesproken over de vreselijke gebeurtenissen van 1915. Bij mijn bezoek aan het monument heb ik een krans gelegd om mijn respect te betuigen aan de slachtoffers en nabestaanden.

 • Vraag 8
  Kunt u deze vragen voor dinsdag 21 januari 2020 om 10.00 uur beantwoorden?

  Voor de beantwoording van de vragen is uitgegaan van de daarvoor gebruikelijke termijn.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z00712
Volledige titel: Het bijwonen van de herdenking van de Armeense genocide
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-1608
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Helvert en Voordewind over het bijwonen van de herdenking in Armenië