Kamervraag 2020Z00172

Chun; de man die niet bestaat

Ingediend 10 januari 2020
Indiener Jan Jacob van Dijk (CDA)
Onderwerpen migratie en integratie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z00172.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Het verhaal van Chun de man die niet bestaat»?1
 • Vraag 2
  Erkent u dat de heer Chun geen humaan leven kan leiden zolang China hem niet terugneemt en Nederland hem geen recht geeft op verblijf?
 • Vraag 3
  Bent u van mening dat het Nederlands vreemdelingenbeleid niet bedoeld is om dit soort onmenselijke situaties jarenlang te laten voortduren?
 • Vraag 4
  Hoeveel mensen bevinden zich in Nederland in een soortgelijke situatie?
 • Vraag 5
  Hoe rijmt u een dergelijke gang van zaken met de mensenrechten en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden?
 • Vraag 6
  Bent u bereid ervoor te zorgen dat de heer Chun een verblijfsvergunning krijgt, zodat hij kan gaan werken en een bestaan kan opbouwen in Nederland?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z00172
Volledige titel: Chun; de man die niet bestaat