Kamervraag 2020Z00071

De problemen bij Centric en Oranjewoud

Ingediend 7 januari 2020
Indieners Pieter Omtzigt (CDA), Erik Ronnes (CDA), Mustafa Amhaouch (CDA)
Onderwerpen financieel toezicht financiën
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z00071.html
1. De inspecteur en de cybercharlatan, FTM, 5 december 2019,
2. De Volkskrant, 3 april 2019 (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achterg…
 • Vraag 1
  Heeft u het afgelopen jaar kennisgenomen van de talrijke publicaties in TC Tubantia, Follow the Money, Het Financieele Dagblad en andere publicaties over de wijze waarop Centric en het beursgenoteerde Oranjewoud, bedrijven met duizenden medewerkers bestuurd worden?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de gezondheid en continuïteit van deze bedrijven – met name Centric en het bouwbedrijf Strukton – van groot belang is voor Nederland, voor de werknemers en hun gezinnen en voor de (digitale) infrastructuur van Nederland?
 • Vraag 3
  Klopt het dat de heer Sanderink, bestuurder en grootaandeelhouder bij beide ondernemingen, boekenonderzoek laat doen door mevrouw Van Rijbroek, terwijl de laatste volgens publicaties daartoe niet de bevoegdheid heeft volgens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus?2
 • Vraag 4
  Hoe beoordeelt u het feit dat binnen korte tijd vrijwel de gehele top van Centric, een zeer belangrijke leverancier van overheden en financiële instellingen op ICT-gebied, vertrokken is?
 • Vraag 5
  Hebben de problemen binnen Centric nog gevolgen voor de dienstverlening aan en de ICT-beveiliging van Nederlandse overheden of belangrijke instellingen zoals De Nederlandsche Bank en de Bank Nederlandse Gemeenten?
 • Vraag 6
  Welke bewindspersonen en hoge ambtenaren hebben al brieven/e-mails (ook in de cc, bcc) ontvangen van directie en/of aandeelhouders van het bedrijf? Kunt u aangeven wat de inhoud was van die signalen en hoe daarop geacteerd wordt?
 • Vraag 7
  Kunt u omschrijven wanneer de Raad van Commissarissen van een bedrijf wettelijk moet ingrijpen bij een bedrijf?
 • Vraag 8
  Voldoen de bedrijven (Centric, Oranjewoud, Strukton) aan de wettelijke vereisten voor de Raad van Commissarissen, zoals het minimum aantal commissarissen? Zo nee, hoe beoordeelt u dat dan gegeven de spanningen die zich voordoen?
 • Vraag 9
  Indien er te weinig commissarissen waren/zijn bij een van de bedrijven, is er voldaan aan de vereiste om zo spoedig mogelijk weer het minimaal aantal commissarissen te hebben?
 • Vraag 10
  Kunt u deze vragen een voor een en binnen drie weken beantwoorden?
 • Mededeling - 7 februari 2020

  Naar aanleiding van de Kamervragen van de leden Omzigt, Ronnes en Amhaouch (allen CDA), ingezonden op 7 januari 2020 met kenmerk 2020Z00071, over de problemen bij Centric en Oranjewoud, bericht ik u mede namens de Minister van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid, dat het helaas niet mogelijk is om binnen de gestelde termijn te antwoorden. De benodigde in- en externe afstemming vraagt meer tijd.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z00071
Volledige titel: De problemen bij Centric en Oranjewoud