Kamervraag 2019Z26194

Emissieregistratie

Ingediend 24 december 2019
Beantwoord 21 februari 2020 (na 59 dagen)
Indieners Suzanne Kröger (GL), Eppo Bruins (CU), Cem Laçin (SP)
Beantwoord door Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen lucht natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z26194.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-1928.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat, hoewel Artikel 4(3)(a) van de National Emission Ceilings (NEC)-richtlijn 2016/2284 specificeert dat emissies buiten de Landing and take-off cyclus (LTO-cyclus) (dus boven 3.000 voet) niet meetellen voor het halen van de nationale doelstellingen voor NOx-reductie, de luchtvaartemissies boven 3.000 voet wel degelijk aan de Europese Commissie gerapporteerd dienen te worden als «memo item» volgens het voorgeschreven rapportagestramien?1

  Nee, dat klopt niet. Op grond van de NEC-richtlijn2 zijn emissies van vliegtuigen buiten de landings- en startcyclus uitgezonderd van de reikwijdte van die richtlijn en hoeft hierover niet te worden gerapporteerd.

 • Vraag 2
  Heeft Nederland in de afgelopen jaren de luchtvaartemissies boven 3.000 voet gerapporteerd als memo item? Voldoet Nederland daarmee aan de richtlijn?

  Nederland heeft de emissies van de luchtvaart boven de 3.000 voet niet gerapporteerd, hetgeen op grond van de richtlijn ook niet verplicht is. Nederland voldoet daarmee aan de richtlijn.

 • Mededeling - 14 januari 2020

  Op 24 december 2019 ontving ik de vragen van de leden Bruins (ChristenUnie), Lacin (SP) en Kröger (GroenLinks) over de Emissieregistratie. Vanwege de benodigde afstemming die enige tijd vergt, kan de beantwoording van de vragen niet binnen de gebruikelijke termijn plaatsvinden. Ik streef ernaar de antwoorden zo spoedig mogelijk aan uw Kamer te doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z26194
Volledige titel: Emissieregistratie
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-1928
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Bruins, Laçin en Kröger over Emissieregistratie