Kamervraag 2019Z24274

Migrantenschepen die mogen aanmeren in Italië

Ingediend 5 december 2019
Beantwoord 17 januari 2020 (na 43 dagen)
Indieners Vicky Maeijer (PVV), Emiel van Dijk (PVV)
Beantwoord door Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z24274.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-1370.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Schepen Ocean Viking en Alan Kurdi mogen aanmeren in Italië met 121 migranten»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u garanderen dat Nederland geen van deze migranten overneemt, onderdak zal bieden of in de asielprocedure zal toelaten?

  Zoals vermeld in de Kamerbrief van 14 januari 2019, zal Nederland, zonder een concreet perspectief op een structurele oplossing, niet meer deelnemen aan ad hoc maatregelen in het kader van ontscheping.2 Daaruit volgt dat Nederland in principe geen migranten meer zal overnemen van dergelijke schepen, in dit geval de Ocean Viking en de Alan Kurdi.

 • Vraag 3
  Kunt u aangeven wat u ervan vindt dat de ongekozen Europese Commissie de beslissing heeft genomen om weer bootladingen vol gelukszoekers en potentiële terroristen de Schengenzone binnen te halen en te gaan herverdelen? Welke rol heeft de Europese Commissie gespeeld in het faciliteren van deze mensensmokkel en was u hiervan op de hoogte?

  De Europese Commissie coördineert op verzoek van de betreffende lidstaat van eerste aankomst de herplaatsing van ontscheepte migranten naar lidstaten die zich hiertoe bereid verklaren. Middels de Kamerbrief «Voortgang integrale migratieagenda» bent u geïnformeerd over de stappen die zijn gezet om mensensmokkel en -handel, zowel binnen de EU als daarbuiten, te bestrijden.3

 • Vraag 4
  Hoe gaat u ervoor zorgen dat niet één van deze asielzoekers (nu niet en in de toekomst niet) voet op Nederlandse bodem zet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Wat gaat u eraan doen om een einde te maken aan deze door de Europese Unie gefaciliteerde mensensmokkel?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Mededeling - 2 januari 2020

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Emiel van Dijk en Maeijer (beiden PVV) van uw Kamer aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over migrantenschepen die mogen aanmeren in Italië (ingezonden 5 december 2019) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z24274
Volledige titel: Migrantenschepen die mogen aanmeren in Italië
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-1370
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Emiel van Dijk en Maeijer over migrantenschepen die mogen aanmeren in Italië