Kamervraag 2019Z23709

Het door laten gaan van loonbeslag bij onterecht als fraudeur aangemerkte ouders en het verstrekken van opgevraagde gegevens aan deze ouders

Ingediend 29 november 2019
Indiener Renske Leijten (SP)
Onderwerpen belasting financiën
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z23709.html
 • Vraag 1
  Herinnert u zich uw toezeggingen over het stopzetten van dwanginvordering van toeslagschulden die u deed op 8 november?1
 • Vraag 2
  Herinnert u de toezegging dat alle gedupeerde ouders telefonisch hun dossier kunnen opvragen?2
 • Vraag 3
  Hoeveel ouders hebben inmiddels hun dossier ontvangen?
 • Vraag 4
  Waarom heeft u nog niet gereageerd op het op 20 november gedane verzoek van de commissie Financiën om te stoppen met dwanginvordering, verrekening van toeslagen en alle gedupeerde ouders het recht te geven hun dossier in te zien na telefonisch contact?3
 • Vraag 5
  Herkent u het beeld dat bij sommige ouders nog steeds dwanginvordering in de vorm van loonbeslag plaatsvindt? Kunt u aangeven bij hoeveel van de gedupeerde ouders dwanginvordering niet is stopgezet en kunt u aangeven op basis waarvan het onderscheid in hun behandeling wordt gemaakt?4
 • Vraag 6
  Wat moeten de mensen die nog steeds loonbeslag hebben, of daar opnieuw brieven over krijgen, precies ondernemen?
 • Vraag 7
  Hoeveel gedupeerde ouders hebben tot op heden telefonisch hun dossier kunnen opvragen en hoeveel zijn doorverwezen naar de schriftelijke procedure? Waarom en op basis waarvan wordt onderscheid gemaakt?
 • Vraag 8
  Klopt het bericht dat voor mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen dwanginvorderingen dat die categoraal worden toegekend? Vindt u dit gewenst?5
 • Vraag 9
  Kunt u deze vragen voor het plenair debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z23709
Volledige titel: Het door laten gaan van loonbeslag bij onterecht als fraudeur aangemerkte ouders en het verstrekken van opgevraagde gegevens aan deze ouders