Kamervraag 2019Z22238

Het bericht dat Actiegroep Niet Te Koop een sociale huurwoning bezet in West

Ingediend 15 november 2019
Beantwoord 22 november 2019 (na 7 dagen)
Indiener Daniel Koerhuis (VVD)
Beantwoord door Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat, minister zonder portefeuille infrastructuur en waterstaat) (D66)
Onderwerpen huisvesting huren en verhuren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z22238.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-806.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Actiegroep Niet Te Koop bezet sociale huurwoning in West»?1
 • Vraag 2
  Wanneer beantwoordt u de schriftelijke vragen over het bericht «Actiegroep Niet Te Koop een sociale huurwoning bezet in Oud-West» die 16 oktober 2019 zijn ingediend? (2019Z19786)
 • Vraag 3
  Klopt het dat woningcorporatie Stadgenoot bij de vorige bezetting in Oud-West heeft gewacht met het doen van aangifte tegen de krakers van actiegroep Niet Te Koop?
 • Vraag 4
  Heeft woningcorporatie Stadgenoot aangifte gedaan bij de huidige bezetting in West? Zo ja, binnen welke termijn heeft zij dat gedaan? Zo nee, kunt u deze woningcorporatie direct oproepen om aangifte te doen?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat een woningcorporatie altijd direct aangifte moet doen als er een strafbaar feit tegen haar wordt gepleegd?
 • Vraag 6
  Bent u bereid om woningcorporaties op te roepen altijd direct aangifte te doen als een sociale huurwoning wordt bezet? En bent u bereid om in het geval dat een woningcorporatie dit niet doet, de Autoriteit Woningcorporaties te vragen die woningcorporatie een aanwijzing te geven om dit wél te doen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z22238
Volledige titel: Het bericht dat Actiegroep Niet Te Koop een sociale huurwoning bezet in West
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-806
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat Actiegroep Niet Te Koop een sociale huurwoning bezet in West