Kamervraag 2019Z21304

Het bericht dat asielzoekers georganiseerd op rooftocht door Amsterdam gaan

Ingediend 6 november 2019
Indieners Lilian Helder (PVV), Emiel van Dijk (PVV)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z21304.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Politie heeft handen vol aan rovende asielzoekers»?1
 • Vraag 2
  Om hoeveel asielzoekers gaat het volgens u?
 • Vraag 3
  Hoeveel van deze rovende asielzoekers zitten er achter de tralies?
 • Vraag 4
  Hoeveel worden er na het uitzitten van hun straf uitgezet en hoeveel heeft u er nu al uitgezet?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat asielzoekers die georganiseerd op rooftocht gaan, zouden moeten worden bestraft als deelnemers aan een criminele organisatie en in overeenstemming met dergelijke ernstige feiten, gestraft en vastgezet moeten worden en vervolgens Nederland moeten worden uitgezet? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Bent u tevens van mening dat asielzoekers die alleen op rooftocht gaan of zich op enig andere manier misdragen net zo hard moeten worden aangepakt en ook allemaal het land uit moeten worden gegooid? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 7
  Bent u bereid een complete asielstop af te kondigen om de Nederlandse samenleving te beschermen tegen dit soort opportunistisch, buitenlands geteisem? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Kunt u deze vragen voor de begrotingsbehandelingen beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z21304
Volledige titel: Het bericht dat asielzoekers georganiseerd op rooftocht door Amsterdam gaan