Kamervraag 2019Z21100

1. Instituto Nacional de Derechos Humanos de la República de Chile, 1 november 2019.
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van de aanhoudende onrusten in Chili en de hardhandige respons van de Chileense overheid?
 • Vraag 2
  Maakt u zich ook zorgen over het buitenproportionele harde optreden van de overheid en het feit dat bij demonstraties en rellen al 20 demonstranten zijn omgekomen en 4.316 mensen zijn gearresteerd, onder wie honderden minderjarigen? Kunt u uw antwoord toelichten?1
 • Vraag 3
  Hebt u het geweld van de Chileense overheid tegen demonstranten veroordeeld?
 • Vraag 4
  Hebt u uw zorgen over de situatie in Chili geuit bij uw Chileense ambtsgenoot? Zo ja, hoe en wanneer? Zo nee, bent u van plan dit op korte termijn te doen? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 5
  Gaat u bij uw Chileense ambtsgenoot aandringen op een grondig onderzoek naar de mensenrechtenschendingen tijdens het neerslaan van de protesten? Kunt u uw antwoord toelichten?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z21100
Volledige titel: De situatie in Chili