Kamervraag 2019Z19786

Het bericht ‘Actiegroep Niet Te Koop een sociale huurwoning bezet in Oud-West’

Ingediend 16 oktober 2019
Beantwoord 22 november 2019 (na 37 dagen)
Indiener Daniel Koerhuis (VVD)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen huisvesting huren en verhuren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z19786.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-791.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Actiegroep Niet Te Koop bezet sociale huurwoning in Oud-West»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat het bezetten van een sociale huurwoning een strafbaar feit is ingevolge het Wetboek van Strafrecht?

  Kraken is strafbaar op grond van het Wetboek van Strafrecht. Ongeacht het soort vastgoed.

 • Vraag 3
  Klopt het dat woningcorporatie Stadgenoot eerder heeft aangekondigd te wachten met het doen van aangifte tegen de krakers van actiegroep Niet Te Koop?

  Het gaat om de verkoop van een woning op de begane grond die wordt verkocht om investeringen in nieuwe sociale woningen te betalen. Zoals ook in het bericht staat, zorgt Stadgenoot dat er per saldo in het centrum van Amsterdam sociale woningen bij komen. Een groepje oudere buurtbewoners heeft de woning symbolisch bezet en daarbij aangekondigd dat het een week zou duren. Stadgenoot heeft de bezetters aangehoord en vervolgens wel aangifte gedaan, maar dat traject met twee dagen vertraagd. Op deze manier zouden de bezetters zonder juridische consequenties het pand kunnen verlaten. De bezetters hebben de woning op 22 oktober 2019 verlaten.

 • Vraag 4
  Klopt het dat woningcorporatie Stadgenoot inmiddels aangifte gedaan?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat een woningcorporatie altijd direct aangifte moet doen als er een strafbaar feit tegen hen wordt gepleegd?

  Nee ik deel die mening niet. Het is aan de eigenaar (Stadgenoot) om te bepalen wat deze met zijn pand doet. Indien de eigenaar vindt dat de krakers eruit moeten dan is het zaak om een civiele procedure aan te spannen dan wel aangifte te doen. Indien de eigenaar eerst met de krakers in overleg wil omdat er bijvoorbeeld sprake is van een symbolische actie, dan is ook dat diens recht. Ik zie derhalve geen aanleiding om woningcorporaties actief op te roepen direct aangifte te doen als een sociale huurwoning wordt bezet.

 • Vraag 6
  Bent u bereid om woningcorporaties op te roepen altijd direct aangifte te doen als een sociale huurwoning wordt bezet? Bent u bereid om in het geval dat een woningcorporatie dit niet doet, de Autoriteit woningcorporaties te vragen die woningcorporatie een aanwijzing te geven om dit wel te doen?

  Zie antwoord vraag 5.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z19786
Volledige titel: Het bericht ‘Actiegroep Niet Te Koop een sociale huurwoning bezet in Oud-West’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-791
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht ‘Actiegroep Niet Te Koop een sociale huurwoning bezet in Oud-West’