Kamervraag 2019Z19184

Het artikel ‘Illegaal vlogt en feest op kosten gemeente’

Ingediend 9 oktober 2019
Indiener Jeroen van Wijngaarden (VVD)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z19184.html
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «Illegaal vlogt en feest op kosten gemeente»?1
 • Vraag 2
  Wat vindt u van feit dat belastinggeld van Amsterdammers in dit soort onzin wordt gestoken? Deelt u de mening dat dat beter kan worden ingezet voor de bevordering van de bereikbaarheid en het oplossen van de woningnood?
 • Vraag 3
  Bent u het voorts eens dat gemeenten niet moeten ingaan tegen het landelijk beleid door nieuwe procedures voor uitgeprocedeerden te financieren? Hoe strijdig is dit met de afspraken over Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen, specifiek ook omdat deze opvang in eerste instantie gericht is op terugkeer naar het land van herkomst?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat illegalen het land moeten verlaten in plaats van de taal te leren en dat dit valse hoop geven is?
 • Vraag 5
  Bent u bereid met Amsterdam in overleg te treden om af te dwingen dat subsidiegeld nooit landelijk beleid onderuit mag halen?
 • Mededeling - 31 oktober 2019

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Wijngaarden (VVD) van uw Kamer aan de Staatssecretaris over het artikel «Illegaal vlogt en feest op kosten gemeente» (ingezonden 9 oktober 2019) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z19184
Volledige titel: Het artikel ‘Illegaal vlogt en feest op kosten gemeente’