Kamervraag 2019Z18903

Het artikel ‘Nederland achter met hernieuwbare energie’

Ingediend 4 oktober 2019
Beantwoord 14 oktober 2019 (na 10 dagen)
Indiener Matthijs Sienot (D66)
Beantwoord door Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen energie natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z18903.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-335.html
1. Nederlands Dagblad, 30 september 2019
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «Nederland achter met hernieuwbare energie»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de grote zorg dat Nederland achterloopt ten opzichte van de andere Europese lidstaten op het gebied van hernieuwbare energie? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Welke stappen onderneemt u om het aandeel duurzame energie te vergroten in Nederland?
 • Vraag 4
  Hoe verklaart u dat Nederland het enige land in de Europese Unie is waar het werkelijk bereikte percentage zo ver afstaat van de doelstelling?
 • Vraag 5
  Deelt u de constatering dat Nederland te laat is begonnen met verstrekken van grote subsidies voor zonne- en windenergie en daarbij achterloopt op landen als Denemarken, Duitsland en Spanje? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat Nederland moet voldoen aan de afgesproken hernieuwbare energiedoelstelling? Zo ja, op welke wijze gaat u zorg dragen dat Nederland zal voldoen aan het afgesproken aandeel hernieuwbare energie in 2020? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 7
  Erkent u de constatering dat de lange voorbereidingstijd van duurzame energieprojecten heeft bijgedragen aan het achterblijven op de hernieuwbare energiedoelstelling? Op welke wijze kan deze voorbereidingstijd ingekort worden?
 • Vraag 8
  Op welke wijze heeft de huidige krapte op het elektriciteitsnet invloed op het halen van de hernieuwbare energiedoelstelling? Welke stappen onderneemt u om de huidige krapte op het net op te lossen?
 • Vraag 9
  Op welke wijze voorkomt u dat de Nederlandse duurzame energievoorziening afhankelijk is van biomassa, aangezien uit het artikel blijkt dat de helft van de in Nederland opgewekte duurzame energie afkomstig is uit biomassa? Hoe vergroot u de inzet van andere hernieuwbare energiebronnen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z18903
Volledige titel: Het artikel ‘Nederland achter met hernieuwbare energie’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-335
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Sienot over het bericht dat Nederland achterloopt met hernieuwbare energie