Kamervraag 2019Z18900

Het bericht 'Maximumsnelheid op de A79 bij Meerssen naar 90 km/u'

Ingediend 4 oktober 2019
Indieners Chantal Nijkerken-de Haan (VVD), Remco Dijkstra (VVD)
Onderwerpen verkeer weg
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z18900.html
1. De Geulbode, 2 oktober 2019
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Maximumsnelheid op de A79 bij Meerssen naar 90 km/u»?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat de snelheid tijdelijk wordt verlaagd door Rijkswaterstaat (RWS) vanwege een slechte staat van onderhoud van de A79? Op de site van RWS staan werkzaamheden vermeld, waarom staan deze er (nog) niet bij?
 • Vraag 3
  Hoe lang gaat de snelheidsverlaging duren? Wanneer wordt begonnen met het onderhoud en wanneer is het onderhoud klaar?
 • Vraag 4
  Is het juist dat na een eerdere snelheidsverlaging van 120 km/u naar 100 km p/u, nu weer een verlaging wordt opgelegd? Heeft er dan geen onderhoud of aanpassing in de tussentijd plaatsgevonden? Hoe kan dit?
 • Vraag 5
  Hoe nodig is de snelheidsverlaging van 100 km/u naar 90 km/u? Is de A79 daar in een dusdanige staat dat 90 km/u werkelijk een verschil maakt ten opzichte van 100 km p/u? Wat merkt de automobilist daarvan? Is hier een afwegingskader voor bij RWS?
 • Vraag 6
  Waarom is het nodig om automobilisten langzamer te laten rijden als er geen werkzaamheden zijn of deze nog lang op zich laten wachten? Waar blijkt dit uit?
 • Vraag 7
  Kunt u proberen deze vragen te beantwoorden voor de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z18900
Volledige titel: Het bericht 'Maximumsnelheid op de A79 bij Meerssen naar 90 km/u'