Kamervraag 2019Z18238

Het bericht ‘Leaked letter suggests US is rallying UN member states top oppose abortion’

Ingediend 27 september 2019
Indiener Achraf Bouali (D66)
Onderwerpen ethiek zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z18238.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Leaked letter suggests US is rallying UN member states to oppose abortion»?1
 • Vraag 2
  Is de brief zoals in het artikel omschreven ontvangen van de Amerikaanse overheid of is er op andere (diplomatieke wijze) over de inhoud gecommuniceerd met Nederland? Zo ja, kunt u de Kamer inlichten over de inhoud van deze brief en/of deze communicatie? Klopt het beeld dat dit artikel schetst?
 • Vraag 3
  Bent u op de hoogte van andere landen die deze brief hebben ontvangen?
 • Vraag 4
  Hoe duidt u de inhoud van deze brief? Indien u deze heeft ontvangen, wat is uw reactie geweest? Is het u bekend hoe andere landen, specifiek Europese lidstaten, op deze brief gereageerd hebben?
 • Vraag 5
  Klopt het dat op VN-niveau inderdaad een groeiende coalitie tegen het recht op abortus is? Zo ja, deelt u de mening dat dit zorgelijk is omdat dit de individuele vrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen wereldwijd schaadt?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat het essentieel is een tegencoalitie te vormen van landen die wel voorstander zijn van seksuele en reproductieve gezondheid van vrouwen? Zo ja, welke rol kunt u namens Nederland daarin spelen? Deelt u de mening dat Nederland hier een leidende rol in moet vervullen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 7
  Bent u bereid de Kamer op de hoogte te houden van ontwikkelingen op VN-niveau voor wat betreft dit onderwerp?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z18238
Volledige titel: Het bericht ‘Leaked letter suggests US is rallying UN member states top oppose abortion’