Kamervraag 2019Z16619

De voortgang van het behoud van het dossier ‘Sanders’

Ingediend 6 september 2019
Indiener Ronald van Raak (SP)
Onderwerpen cultuur en recreatie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z16619.html
  • Vraag 1
    Is inmiddels voldaan aan de toezegging van 16 augustus 2017 dat het dossier «Sanders», dat op 4 oktober 2001 is overgebracht naar het Nationaal Archief, zo snel mogelijk zal worden gedigitaliseerd?1
  • Vraag 2
    Als dit dossier nog altijd niet is gedigitaliseerd, hoe gaat u er dan voor zorgen dat dit zo snel mogelijk wel gebeurt? Als dit dossier ondertussen wél is gedigitaliseerd, welke delen zijn dan nu toegankelijk?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z16619
Volledige titel: De voortgang van het behoud van het dossier ‘Sanders’