Kamervraag 2019Z16619

De voortgang van het behoud van het dossier ‘Sanders’

Ingediend 6 september 2019
Beantwoord 7 oktober 2019 (na 31 dagen)
Indiener Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66), Ollongren
Onderwerpen cultuur en recreatie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z16619.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-247.html
  • Vraag 1
    Is inmiddels voldaan aan de toezegging van 16 augustus 2017 dat het dossier «Sanders», dat op 4 oktober 2001 is overgebracht naar het Nationaal Archief, zo snel mogelijk zal worden gedigitaliseerd?1

    Ja, de betreffende filmrollen zijn in de periode van april tot en met juli 2018 gedigitaliseerd.

  • Vraag 2
    Als dit dossier nog altijd niet is gedigitaliseerd, hoe gaat u er dan voor zorgen dat dit zo snel mogelijk wel gebeurt? Als dit dossier ondertussen wél is gedigitaliseerd, welke delen zijn dan nu toegankelijk?

    Nu de filmrollen zijn gedigitaliseerd, zijn ze toegankelijk. Voor het BNV-archief, waarvan het dossier «Sanders» onderdeel is, geldt een beperking op de openbaarheid vanwege de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen. Deze beperking vervalt op 1 januari 2025. Zolang de beperking van kracht is, kunnen verzoeken tot inzage worden gericht aan de algemene rijksarchivaris, die hierover beslist.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z16619
Volledige titel: De voortgang van het behoud van het dossier ‘Sanders’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-247
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de voortgang van het behoud van het dossier 'Sanders'