Kamervraag 2019Z15973

Het bericht dat er vandaag weer een frontale botsing op de N36 heeft plaatsgevonden

Ingediend 23 augustus 2019
Beantwoord 11 september 2019 (na 19 dagen)
Indiener Roy van Aalst (PVV)
Beantwoord door Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen verkeer weg
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z15973.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3963.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van het bericht dat er vandaag weer een frontale botsing heeft plaatsgevonden op de N36?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de genomen maatregelen tekortschieten?

  In de afgelopen jaren zijn door Rijkswaterstaat binnen het programma «Meer Veilig»2 meerdere infrastructurele maatregelen getroffen op deeltrajecten van de N36. Het laatste, en grootste, deel van de maatregelen is vorige zomer uitgevoerd en in september 2018 opgeleverd. Voor een representatief beeld of voor een onderbouwde evaluatie van de verkeersveiligheid op een traject bekijkt Rijkswaterstaat het ongevallenbeeld over een periode van 3 jaar. We zijn nu pas een jaar verder na de genomen maatregelen. De periode van een jaar vind ik daarom te kort om op dit moment gefundeerde uitspraken te doen over het effect van de genomen maatregelen voor de weginrichting.
  Los van de weginrichting, speelt weggedrag een belangrijke rol bij ongevallen. Om de verkeersveiligheid te verbeteren werkt Rijkswaterstaat daarom aan de ontwikkeling van een gedragsbeïnvloedingscampagne op de N36. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost. Dit orgaan is onderdeel van de provincies Overijssel en Gelderland.

 • Vraag 3
  Bent u bereid zo spoedig mogelijk met nieuwe maatregelen te komen die wel effect hebben?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Bent u bereid de provincie Overijssel te vragen bij te dragen aan de totstandkoming van deze maatregelen?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z15973
Volledige titel: Het bericht dat er vandaag weer een frontale botsing op de N36 heeft plaatsgevonden
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-3963
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Aalst over het bericht dat er weer een frontale botsing op de N36 heeft plaatsgevonden