Kamervraag 2019Z15167

Verboden staatssteun aan Nike

Ingediend 16 juli 2019
Indiener Farid Azarkan (DENK)
Onderwerpen economie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z15167.html
1. NRC.nl, 12 juli 2019, «Europese Commissie: Nederland gaf Nike onterecht belastingvoordelen»
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de berichtgeving over onterechte belastingvoordelen voor Nike?1
 • Vraag 2
  Waarom bent u akkoord gegaan met een ruling, die een groot deel van de winst naar commanditaire vennootschappen (cv's) («lege hulzen») schuift, die geen vennootschapsbelasting (VPB) betalen?
 • Vraag 3
  Waarom betalen deze commanditaire vennootschappen geen vennootschapsbelasting?
 • Vraag 4
  Kunt u ervoor zorgen dat bij Nike zo spoedig mogelijk een blauwe envelop in de brievenbus valt, met daarin een naheffing over de te weinig betaalde belasting?
 • Vraag 5
  Hoeveel bedraagt deze te weinig betaalde belasting?
 • Vraag 6
  Klopt het dat u van zins bent om alle nieuwe rulings, die alleen maar belastingontwijking beogen, niet meer toe te staan?
 • Vraag 7
  Geldt dit ook voor reeds bestaande rulings? Of is dit alleen zo als de Europese Commissie u op het matje roept?
 • Vraag 8
  Kunt u de Europese Commissie vragen om alle bestaande rulings van Nederland door te lichten en, indien nodig, bij te stellen?
 • Vraag 9
  Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot de op 3 april 2018 aangenomen motie-Azarkan over de substance eisen voor brievenbusfirma’s?
 • Vraag 10
  Wanneer en hoe zullen deze substance eisen ingevoerd worden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z15167
Volledige titel: Verboden staatssteun aan Nike