Kamervraag 2019Z15131

Het toenemend aantal economisch daklozen in Nederland

Ingediend 15 juli 2019
Indiener Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z15131.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Aantal Nederlanders met baan maar zonder huis blijft groeien»?1
 • Vraag 2
  Is het waar dat het aantal economisch daklozen toeneemt in Nederland? Zo ja, heeft u een beeld van de omvang van de groep en de problemen? Klopt de inschatting dat het over tienduizenden mensen gaat?
 • Vraag 3
  In welke gemeenten is deze problematiek het meest prangend?
 • Vraag 4
  Bent u het eens dat het bouwen van meer woningen noodzakelijk is maar slechts een oplossing biedt op de lange termijn, terwijl mensen nu soms onder erbarmelijke omstandigheden op campings bivakkeren, van kennis naar kennis hoppen of zelfs in de daklozenopvang terechtkomen?
 • Vraag 5
  Wat gaat u eraan doen om deze groeiende groep economisch daklozen zo snel mogelijk te helpen? Bent u bereid verdergaande maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat er meer betaalbare huurwoningen komen?
 • Vraag 6
  Bent u bereid de excessief stijgende huren te reguleren, beleggers fiscaal te ontmoedigen, huisjesmelkers aan te pakken en woningcorporaties financieel te steunen, om meer betaalbare huurwoningen te realiseren? Zo nee, waarom niet? Is de woningnood nu nog niet groot genoeg om eindelijk actie te ondernemen?
 • Vraag 7
  Hoe waarborgt u als Minister van Binnenlandse Zaken het grondrecht van mensen op een woning? Schiet u daarin op dit moment niet schromelijk tekort?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z15131
Volledige titel: Het toenemend aantal economisch daklozen in Nederland