Kamervraag 2019Z13869

Het bericht ‘Bijna één op drie ziekenhuisvacatures moeilijk te vervullen’

Ingediend 1 juli 2019
Indieners Lilianne Ploumen (PvdA), John Kerstens (PvdA)
Onderwerpen organisatie en beleid werk zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z13869.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Bijna één op drie ziekenhuisvacatures moeilijk te vervullen»?1
 • Vraag 2
  Herkent en erkent u dat ziekenhuisvacatures moeilijk zijn te vervullen?
 • Vraag 3
  Hoe hoog zijn de uitstroomcijfers van ziekenhuizen? Vertonen deze een dalende of stijgende lijn?
 • Vraag 4
  Erkent u dat in een sector waarin sprake is van hoge uitstroomcijfers en moeilijk vervulbare vacatures goed werkgeverschap van groot belang is?
 • Vraag 5
  Erkent u dat het zorgen voor goede, (meer dan) concurrerende arbeidsvoorwaarden in een situatie als hiervoor geschetst eveneens van groot belang is?
 • Vraag 6
  Wat vindt u ervan dat medewerkers van ziekenhuizen zich onlangs gedwongen hebben gevoeld een actietraject te starten, omdat zij de voorstellen van werkgevers om te komen tot een nieuwe cao als volstrekt onvoldoende beoordelen?
 • Vraag 7
  Erkent u dat een situatie waarin bijvoorbeeld een loonbod van werkgevers als volstrekt onvoldoende wordt beoordeeld nou niet bepaald behulpzaam is voor het gewenste (en noodzakelijke) imago van aantrekkelijke werkgever en bij het noodzakelijke «vasthouden» van medewerkers?
 • Vraag 8
  Bent u inmiddels wel bereid extra geld beschikbaar voor stevigere loonsverhogingen voor medewerkers van ziekenhuizen en elders in de zorg, omdat dat helpt om medewerkers voor de sector te behouden?
 • Mededeling - 10 juli 2019

  De vragen van de Kamerleden Kerstens (PvdA) en Ploumen (PvdA) over het bericht «Bijna één op drie ziekenhuisvacatures moeilijk te vervullen» (2019Z13869) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat ik nog meer tijd nodig heb om de juiste informatie te verzamelen voor de beantwoording. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z13869
Volledige titel: Het bericht ‘Bijna één op drie ziekenhuisvacatures moeilijk te vervullen’