Kamervraag 2019Z12206

De uitspraak van de Raad van State inzake de PAS

Ingediend 14 juni 2019
Beantwoord 30 oktober 2019 (na 138 dagen)
Indieners Lammert van Raan (PvdD), Suzanne Kröger (GL), Cem Laçin (SP)
Beantwoord door Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen bodem natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z12206.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-554.html
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «Een nieuw vliegveld is waanzin»?1

  Ja, ik ben bekend met het betreffende artikel.

 • Vraag 2
  Wat bedoelde u met uw interview voor het NOS-journaal, waarin u zegt op zoek te zijn naar «een list»?

  Wat ik bedoeld heb is het volgende. Het uitgangspunt van het kabinet wás en blíjft om de natuur te versterken én economische ontwikkeling mogelijk te maken. De uitspraak van de Raad van State betekent dat het PAS niet langer gebruikt kan worden als onderbouwing voor besluiten. Er wordt nu in brede zin onderzocht op welke wijze we recht kunnen blijven doen aan de bescherming van Natura 2000-gebieden en tegelijkertijd ruimte kunnen bieden aan economische ontwikkelingen. Het spreekt voor zich dat dat zal worden gedaan binnen de daarvoor geldende wettelijke vereisten. Dát is de puzzel die we aan het leggen zijn en hetgeen ik met deze term heb proberen aan te geven. Ook voor Lelystad Airport wordt onderzocht wat de consequenties zijn van de uitspraak van de Raad van State. In mijn brief van 2 juli jl. heb ik aangegeven dat een eerste analyse van de oplossingsrichtingen laat zien dat meer tijd nodig is om hiervoor op zorgvuldige wijze tot een oplossing te komen.

 • Vraag 3
  Wat voor een type beleidsmaatregelen zou u als een list typeren, of doelt u op een juridische verkenning om de uitspraak van de Raad van State te omzeilen?

  Zoals ik mijn antwoord op vraag 2 heb aangegeven, wordt momenteel onderzocht op welke wijze uitvoering gegeven kan worden aan de uitspraak van de Raad van State.

 • Vraag 4
  Hoe verhoudt zich dit tot de relatie tussen de uitvoerende en de rechtsprekende macht? Betekent dit dat u niet van plan bent te handelen naar de letter en geest van de uitspraak van ons hoogste rechtscollege?

  Binnen het kader van de uitspraak van de Raad van State zijn uitvoerende keuzes te maken die recht moeten doen aan zowel de letter als de geest van de uitspraak.

 • Vraag 5
  Welke gevolgen denkt u dat deze uitspraak over het verzinnen van «een list» heeft voor het beschadigde vertrouwen van omwonenden in u en in de overheid?

  De gevleugelde uitspraak van de Heer Bommel is bij velen een bekende uitspraak die niet zo letterlijk genomen dient te worden en duidt op de zoektocht die tot een oplossing leidt. Wij zetten ons in om op een zorgvuldige wijze tot een goede oplossing te komen.

 • Vraag 6
  Bent u bereid de formulering «een list» terug te nemen?

  Zie mijn antwoord op vraag 5.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z12206
Volledige titel: De uitspraak van de Raad van State inzake de PAS
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-554
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Raan, Laçin en Kröger naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State vragen ingediend over de uitspraak van de Raad van State inzake het PAS