Kamervraag 2019Z12202

Het wegzenden van Taiwanese waarnemers bij het World Meteorological Congress 2019

Ingediend 14 juni 2019
Beantwoord 4 juli 2019 (na 20 dagen)
Indiener Raymond de Roon (PVV)
Beantwoord door Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z12202.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3319.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht dat twee Taiwanezen, na (nota bene) te zijn uitgenodigd als waarnemer bij het World Meteorological Congress van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), na één dag werden uitgesloten?1

  Ja, ik ben bekend met de berichten waarnaar wordt verwezen.

 • Vraag 2
  Bent u bereid om de WMO te vragen naar een officiële verklaring voor het uitsluiten van de twee Taiwanese meteorologische experts? Zo nee, waarom niet?

  Navraag bij WMO leert dat de twee Taiwanese meteorologische experts niet door WMO waren uitgenodigd of geaccrediteerd om als waarnemers bij het World Meteorological Congress aanwezig te zijn. Zij waren door de (niet-gouvernementele) Association of Hydro-Meteorological Equipment Industry (HMEI) geaccrediteerd voor deelname aan de Meteorological Technology World Expo die gelijktijdig met het World Meteorological Congress elders in Genève plaatsvond, en die niet door WMO of onder VN-vlag werd georganiseerd. HMEI had WMO verzocht de twee experts als (ngo-)waarnemers bij het World Meteorological Congress aanwezig te laten zijn, echter zonder daarbij de nationaliteit van de experts te vermelden. WMO heeft vooraf duidelijk te kennen gegeven dat het uitsluitend personen bij het World Meteorological Congress (of iedere andere officiële bijeenkomst van WMO als VN-organisatie) zou toelaten die een paspoort of nationaal identiteitsbewijs van een door de VN erkend land konden overleggen. Zodra de nationaliteit van de twee experts bekend werd bij WMO, is hen (verdere) toegang tot het World Meteorological Congress ontzegd.
  Deze informatie is door WMO tijdens het World Meteorological Congress ook met de aanwezig pers gedeeld.

 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u deze handelwijze van deze «gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties»?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z12202
Volledige titel: Het wegzenden van Taiwanese waarnemers bij het World Meteorological Congress 2019
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-3319
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid De Roon over het wegzenden van Taiwanese waarnemers bij het World Meteorological Congress 2019