Kamervraag 2019Z11232

Het schenden van de beantwoordingstermijn van schriftelijke vragen

Ingediend 5 juni 2019
Beantwoord 7 juni 2019 (na 2 dagen)
Indiener Gabriƫlle Popken (PVV)
Beantwoord door Barbara Visser (staatssecretaris defensie) (VVD)
Onderwerpen verkeer weg
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z11232.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-2952.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het feit dat de beantwoordingstermijn van mijn Kamervragen over het bericht dat achttien nieuwe marechausseevoertuigen onveilig zijn (2019Z09223), is verstreken en u geen opgave van vertragingsreden hebt medegedeeld?
 • Vraag 2
  Kunt u aangeven waarom u deze vragen niet hebt beantwoord? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Kunt u aangeven waarom u geen opgave van vertragingsreden hebt medegedeeld? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Waarom laat u de Kamer en het defensiepersoneel in onzekerheid verkeren door het niet beantwoorden van deze vragen?
 • Vraag 5
  Bent u bereid deze vragen zo snel mogelijk alsnog te beantwoorden? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z11232
Volledige titel: Het schenden van de beantwoordingstermijn van schriftelijke vragen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-2952
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Popken over het schenden van de beantwoordingstermijn van schriftelijke vragen