Kamervraag 2019Z09226

Het stilzetten van nieuwe gepantserde SUV’s van de Marechaussee

Ingediend 10 mei 2019
Beantwoord 7 juni 2019 (na 28 dagen)
Indiener André Bosman (VVD)
Beantwoord door Barbara Visser (staatssecretaris defensie) (VVD)
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z09226.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-2950.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Achttien nieuwe auto’s van marechaussee mogen weg niet op»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is de aanschaf en aanpassing van deze voertuigen op basis van aanbesteding of gunning geweest? Welke voorwaarden waren daarbij doorslaggevend?

  Deze voertuigen zijn verworven door middel van een reguliere aanbesteding onder de Aanbestedingswet op Defensie- en Veiligheidsgebied (ADV). Daarbij zijn op basis van een functioneel programma van eisen offertes aangevraagd die vervolgens beoordeeld werden aan de hand van vooraf kenbaar gemaakte gunningscriteria. In dit geval waren het voldoen aan het programma van eisen, de levertijd, de technische meerwaarde en de prijs bepalend voor het gunnen van de opdracht.

 • Vraag 3
  Welke expertise had het bedrijf dat de aanpassingen heeft aangebracht?

  De leverancier in kwestie heeft jarenlange ervaring met het bepantseren van personenauto’s, SUV’s en vrachtauto’s.

 • Vraag 4
  Zijn er meer voertuigen van Defensie bepantserd door dit bedrijf?

  De leverancier in kwestie is betrokken bij het leveren van gepantserde wisselcabines ten behoeve van het DVOW-project 50-100-150kN. In dat geval is deze leverancier een toeleverancier aan Scania en staat Defensie niet rechtstreeks met het bedrijf in contact. Alle leveringen aan Defensie vinden onder volledige verantwoordelijkheid van Scania plaats.

 • Vraag 5
  Welke andere klanten hebben gebruik gemaakt van de diensten van dit bedrijf?

  De leverancier in kwestie levert onder meer aan overheden, politie- en defensieorganisaties en commerciële bedrijven zoals voertuigfabrikanten.

 • Vraag 6
  Wie gaat er opdraaien voor de in het kader van de aanpassingen te maken kosten?

  De leverancier is inmiddels in gebreke gesteld. De kosten voor het herstellen van de gebreken komen geheel voor rekening van de leverancier.

 • Vraag 7
  Welke garanties heeft de Marechaussee dat de voertuigen met de gemaakte aanpassingen wel veilig zijn?

  Indien de leverancier erin slaagt alle tekortkomingen binnen de gestelde termijn op te heffen, zullen de herstelde voertuigen door een onafhankelijke en deskundige derde partij op veiligheid worden beoordeeld alvorens de voertuigen aan de Koninklijke Marechaussee worden overgedragen.

 • Vraag 8
  Kunt u aangeven wat er zal gebeuren met de bestelling van de zes extra wagens van dit type?

  De levering van de zes extra bestelde voertuigen is tot nader order opgeschort.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z09226
Volledige titel: Het stilzetten van nieuwe gepantserde SUV’s van de Marechaussee
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-2950
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Bosman over het stilzetten van nieuwe gepantserde SUV’s van de Marechaussee