Kamervraag 2019Z06002

De Deventer moordzaak

Ingediend 27 maart 2019
Indiener Attje Kuiken (PvdA)
Onderwerpen recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z06002.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Nieuw ontlastend bewijs in Deventer moordzaak»?1
 • Vraag 2
  Wat is de stand van zaken van het herzieningsonderzoek van de Hoge Raad in de zogenoemde Deventer moordzaak?
 • Vraag 3
  Bevat de in het artikel genoemde cd-rom met foto’s en verslagen van het rechercheonderzoek gegevens die niet eerder beschikbaar waren ten behoeve van het herzieningsonderzoek? Zo ja, hoe komt het dat dat materiaal pas nu bekend wordt? Zo nee, hoe verhoudt dat zich tot het in het bericht gestelde dat het om nieuw ontlastend materiaal gaat?
 • Vraag 4
  Kan uit een herzieningsonderzoek blijken dat er, al dan niet opzettelijk, onregelmatigheden tijdens een eerder politieonderzoek hebben plaatsgevonden? Wat kunnen de gevolgen zijn voor degenen die toentertijd verantwoordelijk waren voor die onregelmatigheden? En wat kunnen de gevolgen zijn voor de zaak die ter herziening voorligt?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z06002
Volledige titel: De Deventer moordzaak