Kamervraag 2019Z05998

Een groot tekort aan personeel in de kinderopvang en de gevolgen hiervan voor kleine ondernemers

Ingediend 27 maart 2019
Indiener René Peters (CDA)
Onderwerpen gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z05998.html
1. Rapport Quick Scan Vacatures Kinderopvang, januari 2019, in opdracht van Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de Quick Scan Vacatures Kinderopvang, waaruit blijkt dat de vacaturegraad in de kinderopvang 51 vacatures bedraagt op 1000 banen (laatste kwartaal 2018)?1
 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat de kinderopvang daarmee, samen met de bouw en de horeca, behoort tot de branches met het hoogste aantal openstaande vacatures?
 • Vraag 3
  Wat vindt u van dit toenemende tekort aan personeel voor de kinderopvang?
 • Vraag 4
  Herkent u het beeld dat dit problemen geeft, zowel voor kinderopvangorganisaties als voor ouders?
 • Vraag 5
  Kunt u bevestigen dat deze problemen nog versterkt worden door de toegenomen kwaliteitseisen waaraan ondernemers zich moeten houden en dat dit vooral geldt voor kleine ondernemers in de kinderopvang?
 • Vraag 6
  Welke maatregelen gaat u treffen om te voorkomen dat kleine ondernemers het onderspit delven en er slechts nog ruimte is voor grote ondernemers in de kinderopvang, waardoor de keuze voor ouders wordt beperkt?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z05998
Volledige titel: Een groot tekort aan personeel in de kinderopvang en de gevolgen hiervan voor kleine ondernemers