Kamervraag 2019Z04108

Het herstarten van het recht op toeslagen door de Belastingdienst/Toeslagen

Ingediend 5 maart 2019
Beantwoord 15 maart 2019 (na 10 dagen)
Indiener Renske Leijten (SP)
Beantwoord door Menno Snel (staatssecretaris financiën) (D66)
Onderwerpen belasting financiën
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z04108.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-1886.html
 • Vraag 1
  Kunt u aangeven of de gemaakte fouten van de Belastingdienst bij het herstarten van het recht op kindgebonden budget ook gelden voor andere toeslagen, zoals de zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of de huurtoeslag?1

  Nee, de gemaakte fouten gelden niet voor andere toeslagen. Voor deze toeslagen geldt dat de burger zelf een aanvraag dient in te dienen.

 • Vraag 2
  Klopt het dat het niet automatisch herstarten van het kindgebonden budget naar voren is gekomen bij een systeemcheck bij de Belastingdienst/Toeslagen, waarbij duidelijk werd dat artikel 15, vijfde lid van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) niet in het systeem doorgevoerd was? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Bij de analyses voor de beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders is onder andere onderzoek gedaan naar het niet-gebruik van het kindgebonden budget. Vervolgens is bij de uitvoeringstoets voor de wijziging van de WKB in verband met het verhogen van de inkomensgrens voor paren meer in het bijzonder gekeken naar het effect van het wetsvoorstel op het niet-gebruik. Bij deze analyses is het vermoeden ontstaan dat er sprake kon zijn van een omissie in de uitvoering.
  De beleidsdoorlichting artikel 10 tegemoetkoming ouders is in 2018 uitgevoerd en is op 14 december 2018 naar uw Kamer gestuurd2.
  Het automatisch (her)starten van het kindgebonden budget is geregeld in artikel 5, tweede lid van de Wet op het Kindgebonden budget.

 • Vraag 3
  Wanneer is die systeemcheck precies uitgevoerd en welke aanleiding was er voor de systeemcheck?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Is voor de andere toeslagen artikel 15, vijfde lid, AWIR, wel goed vormgegeven?

  Het automatisch (her)starten van het kindgebonden budget is geregeld in artikel 5, tweede lid van de Wet op het Kindgebonden budget en geldt niet voor andere toeslagen. Artikel 15, vijfde lid van de Awir heeft betrekking op het continueren van toeslagen naar volgende berekeningsjaren.

 • Vraag 5
  Kunt u aangeven hoeveel mensen jaarlijks huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag verliezen doordat het inkomen is gestegen?

  De zorgtoeslag wordt jaarlijks in 250.000 gevallen en de huurtoeslag in 100.000 gevallen gestopt door een stijging van het inkomen. Het recht op de kinderopvangtoeslag kan door een stijging van het inkomen wel verminderen maar niet verloren gaan.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z04108
Volledige titel: Het herstarten van het recht op toeslagen door de Belastingdienst/Toeslagen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-1886
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Leijten over het herstarten van het recht op toeslagen door de Belastingdienst/Toeslagen