Kamervraag 2019Z04103

Het artikel ‘35.000 ton bommen uit WO I lekken springstof vlak voor kust in Knokke’

Ingediend 5 maart 2019
Indiener Henk Krol (50PLUS)
Onderwerpen afval bodem natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z04103.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «35.000 ton bommen uit WO I lekken springstof vlak voor kust in Knokke»?1
 • Vraag 2
  Bent u op de hoogte van de uitkomsten van de periodieke controle door de Belgische FOD Volksgezondheid en bent u bereid de Kamer daarover nader te informeren?
 • Vraag 3
  Zijn er nog meer «munitiekerkhoven» voor de Belgische en/of Nederlandse kust?
 • Vraag 4
  Over wat voor soort munitie gaat het op de «munitiekerkhoven»? Zijn er ook gifgassen gestort?
 • Vraag 5
  Kunt u een beschrijving geven van het soort gevaren en het risico daarvan voor het milieu, de vissen, de scheepvaart en de Belgische en Nederlandse inwoners?
 • Vraag 6
  Wat gaat u doen om de veiligheid te garanderen? Is het veiliger om de munitie te bergen? Is het beter om nu te handelen in plaats van wachten tot de problemen door roest groter worden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z04103
Volledige titel: Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Minister van Defensie over het artikel «35.000 ton bommen uit WO I lekken springstof vlak voor kust in Knokke» (ingezonden 5 maart 2019).