Kamervraag 2019Z04035

Maatschappelijk verantwoord investeren door levensverzekeraars en andere institutionele beleggers

Ingediend 4 maart 2019
Indieners Ö. Alkaya , Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen economie overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z04035.html
1. Tweet Pax 28 februari 2019. Gesprek tussen @SigridKaag en @verbond van Verzekeraars over verantwoord beleggen, vast ook over investeringen in wapenbedrijven, n.a.v. vragen van @sadetkarabulut. Benieuwd naar volgende stappen! #IMVO-convenant.
2. Minister Kaag: «Ikzelf ben bereid om in gesprek te gaan met de verz...
 • Vraag 1
  Klopt het dat u tijdens uw recente gesprek met het Verbond van Verzekeraars heeft gesproken over toepassing van de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties?1
 • Vraag 2
  Heeft u tijdens dat gesprek uw belofte uitgevoerd om over het problematische karakter van investeringen in wapenhandel te spreken? Zo nee, waarom niet?2
 • Vraag 3
  Heeft u tijdens dat gesprek nog andere onderdelen van toepassing op de Guiding Principles on Business and Human Rights ter sprake gebracht? Zo ja, kunt u melden welke onderwerpen het betrof? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Heeft u de indruk dat een strengere controle op de toepassing van de Guiding Principles aan te bevelen zou zijn? Zo ja, op welke onderwerpen denkt u dat te kunnen uitvoeren?
 • Vraag 5
  Heeft u de indruk dat investeerders open staan voor strikter toepassing van de Guiding Principles on Business and Human Rights? Zo ja, zijn u beloften daarover gedaan en welke waren dat? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z04035
Volledige titel: Vragen van de leden Karabulut en Alkaya (beiden SP) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over maatschappelijk verantwoord investeren door levensverzekeraars en andere institutionele beleggers (ingezonden 4 maart 2019).