Kamervraag 2019Z04034

Treinstop Thialf bij schaatswedstrijden

Ingediend 4 maart 2019
Indiener Gijs van Dijk (PvdA)
Onderwerpen spoor verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z04034.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Rover wil treinen naar Heerenveen ijsstadion»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat een topsportlocatie als Thialf een goede verbinding met het openbaar vervoer dient te hebben? Deelt u de mening dat de busverbinding tussen treinstation Heerenveen en Thialf op dit moment onvoldoende is tijdens grote schaatswedstrijden? Hoe beoordeelt u het dat hierdoor mensen met een lichamelijke beperking, als zij geen auto hebben, vrijwel niet de mogelijkheid hebben om te kunnen genieten van een schaatswedstrijd? Vindt u dat dit moet worden opgelost? Zo ja, hoe bent u van plan dit te gaan doen?
 • Vraag 3
  Waarom wordt het recentelijk gemoderniseerde station Heerenveen Thialf niet gebruikt om tijdens schaatswedstrijden bezoekers af te zetten? Vindt u ook dat hierdoor mensen onnodig met de auto moeten komen? Deelt u de mening dat het van belang is dat schaatsfans een alternatief voor de auto moet worden geboden?
 • Vraag 4
  Bent u bereid om met de Nederlandse Spoorwegen, ProRail, de gemeente Heerenveen en de provincie Friesland om tafel te gaan om er voor zorg te dragen dat de bereikbaarheid van Thialf ijsstadion tijdens schaatswedstrijden te verbeteren?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z04034
Volledige titel: Vragen van het lid Gijs vanDijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over treinstop Thialf bij schaatswedstrijden (ingezonden 4 maart 2019).