Kamervraag 2019Z03216

De veiligheid van de advocaat van de Asia Bibi, de heer Saif ul-Malook, nu hij teruggekeerd is naar Pakistan om haar zaak te verdedigen

Ingediend 19 februari 2019
Beantwoord 27 februari 2019 (na 8 dagen)
Indieners Martijn van Helvert (CDA), Kees van der Staaij (SGP), Joël Voordewind (CU)
Beantwoord door Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z03216.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-1718.html
 • Vraag 1
  Bent u bereid Saif al-Malook voor te dragen voor de Mensenrechtentulp, aangezien hij met gevaar voor eigen leven Asia Bibi verdedigd heeft in de zaak tegen haar vanwege vermeende godslastering?

  De afgelopen jaren, wanneer er een reguliere uitreiking van de Mensenrechtentulp plaatsvond, kon iedereen een mensenrechtenverdediger of -organisatie nomineren om in aanmerking te komen voor de Mensenrechtentulp. Vervolgens beoordeelde een onafhankelijke jury de nominaties. In de oproep voor nominaties en de eerste fase van de selectieprocedure heeft de Minister van Buitenlandse Zaken geen rol. Alleen in 2018 is eenmalig afgeweken van deze procedure met een speciale editie van de Mensenrechtentulp vanwege het 70-jarig bestaan van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Zoals aangekondigd in de Kamerbrief over de intensivering van het mensenrechtenbeleid d.d. 30 oktober 2018 (Kamerstuk 32 735, nr. 227) wordt momenteel verkend op welke manier het doel en de impact van de Mensenrechtentulp verder kunnen worden geoptimaliseerd. Uw Kamer wordt geïnformeerd over de uitkomsten van deze verkenning.

 • Vraag 2
  Nu hij met gevaar voor eigen leven is teruggekeerd om ook de laatste fase van Asia Bibi’s proces zelf af te ronden en haar opnieuw te verdedigen, bent u bereid hem opnieuw bescherming te bieden wanneer de bedreigingen tegen hem opnieuw urgent worden? Is hij te allen tijde welkom in Nederland als zijn veiligheidssituatie dat vereist?

  Het kabinet kan niet vooruit lopen op een eventueel nieuw verzoek van de heer Malook voor bescherming en/of plaatsing in het Shelter City programma in Nederland. Tijdelijke opvang in het Shelter City programma is in principe voor een periode van maximaal 3 maanden.

 • Vraag 3
  Klopt het dat het Europese Schengenvisum van de heer Malook nog steeds geldig is?

  Het Schengenvisum voor de heer Malook is niet afgegeven door Nederland. Het kabinet kan geen uitspraken doen over de geldigheid van het Schengenvisum van individuen, mede omdat het kabinet niet gemachtigd is deze persoonsgegevens te delen.

 • Vraag 4
  Kan Nederland bijdragen aan zijn veiligheid in Pakistan? Zo ja, hoe?

  De heer Malook heeft zelf de keuze gemaakt Nederland te verlaten en terug te keren naar Pakistan. Het is aan de Pakistaanse autoriteiten om zorg te dragen voor zijn veiligheid als hij daar om zou vragen.

 • Vraag 5
  Is Saif ul-Malook welkom om de Mensenrechtentulp zelf in Nederland in ontvangst te nemen, mocht deze inderdaad aan hem worden toegekend?

  Het kabinet nodigt de winnaar van de Mensenrechtentulp standaard uit in Nederland om de prijs in ontvangst te nemen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z03216
Volledige titel: De veiligheid van de advocaat van de Asia Bibi, de heer Saif ul-Malook, nu hij teruggekeerd is naar Pakistan om haar zaak te verdedigen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-1718
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Voordewind, Van der Staaij en Van Helvert over de veiligheid van de advocaat van de Asia Bibi, de heer Saif ul-Malook, nu hij teruggekeerd is naar Pakistan om haar zaak te verdedigen