Kamervraag 2019Z01312

De schriftelijke vragen gesteld op 7 december 2018 (2018Z23261)

Ingediend 25 januari 2019
Beantwoord 5 februari 2019 (na 11 dagen)
Indiener Jan Middendorp (VVD)
Beantwoord door Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z01312.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-1431.html
  • Vraag 1
    Herinnert u zich de Kamervragen, gesteld op 7 december 2018, over de berichten «pilot met Idensys stopt per 31 december 2018» en «Einde pilot inloggen met Idensys en iDIN' (2018Z23261)?
  • Vraag 2
    Bent u bereid de bovengenoemde Kamervragen te beantwoorden voor het algemeen overleg over e-identiteiten en paspoorten op 31 januari 2019)?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z01312
Volledige titel: De schriftelijke vragen gesteld op 7 december 2018 (2018Z23261)
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-1431
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Middendorp over de berichten ‘pilots met Idensys stopt per 31 december 2018’ en ’Einde pilot inloggen met Idensys en iDIN’