Kamervraag 2019Z00515

Het bericht 'Defensie vervroegt vervanging vipvliegtuig'

Ingediend 16 januari 2019
Beantwoord 12 februari 2019 (na 27 dagen)
Indieners Joost Sneller (D66), Salima Belhaj (D66)
Beantwoord door Barbara Visser (staatssecretaris defensie) (VVD)
Onderwerpen luchtvaart verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z00515.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-1513.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Defensie vervroegt vervanging vipvliegtuig»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat u voornemens bent vervroegd het regeringstoestel De Gulfstream te vervangen? Zo ja, waarom heeft u de Kamer hier niet over geïnformeerd?

  De huidige Gulfstream IV, een militair vliegtuig, raakt verouderd en staat met regelmaat aan de grond vanwege mankementen. Om deze redenen is Defensie voornemens de Gulfstream IV eerder te vervangen dan 2022. De Kamer is geïnformeerd dat zij de A-brief eerder ontvangt dan 2020 zoals in de Defensienota is vermeld. Dit is opgenomen in het Materieelprojectenoverzicht 2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 259 van 18 september 2018), in antwoord op vragen over de begroting van Defensie (Kamerstuk 35 000 X, nr. 18 van 26 oktober 2018) en in de jaarplanning 2019 (Kamerstuk 35 000 X, nr. 79 van 21 december 2018). In de A-brief zal ik de Kamer informeren over de vervanging van de Gulfstream IV. Zoals gebruikelijk zal ik in deze brief de behoefte van de vervanging onderbouwen.

 • Vraag 3
  In de Defensienota 2018 staat de A-brief voor de vervanging van de Gulfstream gepland voor het jaar 2020. Kunt u duiden welke afwegingen een rol spelen in het al dan niet vervroegd vervangen van de Gulfstream?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Klopt het dat de aanschaf van het nieuwe regeringstoestel een maximale waarde van 100 miljoen euro mag hebben?

  De aanschaf van het vervangende vliegtuig van de Gulfstream IV zal minder dan 100 miljoen euro bedragen zoals in Defensienota is vermeld. Voor vragen aangaande de vervanging van het regeringstoestel verwijs ik u graag naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

 • Vraag 5
  Kunt u expliciet toelichten waarom u dit een doelmatige besteding van beschikbare middelen vindt? Kunt u de business case voor het vervangen van de Gulfstream nader toelichten met o.a. inruilwaarde, aanschaf- en exploitatiekosten?

  Zie het antwoord op vraag 3.

 • Vraag 6
  Hoe verhoudt de besluitvorming over het al dan niet vervroegd vervangen van de Gulfstream zich tot de onvrede over het niet bereiken van een cao-akkoord?

  De besluitvorming over materieelinvesteringen inclusief transportcapaciteit is niet gekoppeld aan onderhandelingen over een arbeidsvoorwaardenakkoord.
  Ik maak mij sterk voor een arbeidsvoorwaardenakkoord dat in het belang is van ons personeel.

 • Vraag 7
  Vindt u het besluit om prioriteit te geven aan het vervroegd vervangen van het vipvliegtuig moreel verantwoordelijk wanneer het personeel bij Defensie nog geen cao heeft?

  Zie het antwoord op vraag 6.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z00515
Volledige titel: Het bericht 'Defensie vervroegt vervanging vipvliegtuig'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-1513
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Sneller en Belhaj over het bericht 'Defensie vervroegt vervanging vipvliegtuig'