Kamervraag 2018Z22679

Het onderzoek sociale veiligheid van docenten

Ingediend 30 november 2018
Indiener Paul van Meenen (D66)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z22679.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het rapport sociale veiligheid van docenten (DUO Onderwijsonderzoek & Advies)?1
 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u de uitkomsten van het onderzoek, zoals dat een kwart van de bevraagde docenten wordt uitgescholden en meer van de bevraagde docenten te maken krijgen met fysiek geweld (2% in 2015 en 3% in 2018)?
 • Vraag 3
  Hoe wordt in de wet Veiligheid op school de sociale veiligheid van de leraar gewaarborgd?
 • Vraag 4
  Wordt de beleving van veiligheid en welzijn onder leraren ook gemeten in de veiligheidsmonitor? Zo ja, komen de uitkomsten van dit onderzoek overeen met het beeld dat het ministerie heeft van de sociale veiligheid van leraren? Zo niet, bent u bereid de veiligheidsmonitor uit te breiden naar leraren?
 • Vraag 5
  Wat doet het ministerie om de veiligheid van leraren te bevorderen?
 • Vraag 6
  Hoe bereidt de lerarenopleiding op dit moment toekomstige leraren voor op omgang met agressie en leerlingen met gedragsproblemen?
 • Vraag 7
  Hoe worden scholen die te maken krijgen met excessen van geweld en ander pest-, of wangedrag tegen leraren ondersteund door het ministerie en de VO-raad?
 • Vraag 8
  Heeft u een beeld van de aangiftebereidheid bij leraren en scholen en hoe kunt u dit verder stimuleren?
 • Vraag 9
  Zijn schoolbesturen op dit moment voldoende handelingsbekwaam om docenten bij te staan en te ondersteunen als zij zich onveilig voelen en veiligheid bespreekbaar te maken op school?
 • Vraag 10
  Bent u bereid in gesprek te gaan met de VO-raad en LAKS over hoe zij een veilig schoolklimaat voor zowel de leerling als de leraar verder kunnen bevorderen en hoe de leraar ondersteund kan worden bij wangedrag van leerlingen of ouders?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z22679
Volledige titel: Vragen van het lid Van Meenen (D66) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en media over het onderzoek sociale veiligheid van docenten (ingezonden 30 november 2018).