Kamervraag 2018Z18291

Een Iraanse aanval op Irak

Ingediend 12 oktober 2018
Beantwoord 25 oktober 2018 (na 13 dagen)
Indiener Sadet Karabulut (SP)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z18291.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-412.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Iran attacks Iranian Kurdish opposition group base in Iraq»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat Iran vorige maand een aanval heeft uitgevoerd op een Iraanse oppositiegroep in Irak, de KDPI, waarbij meer dan tien doden zijn gevallen en tientallen gewonden? Kunt u bevestigen dat er burgerdoden zijn gevallen? Welke feiten zijn u precies bekend?

  De Iraanse Revolutionaire Garde heeft via de media bekendgemaakt dat zij op 8 september jl. een aanval hebben uitgevoerd op het partijkantoor van de Koerdische Democratische Partij in Iran (KDPI) in de Iraakse Koerdistan Regio, waarbij verschillende raketten op het partijkantoor zijn afgevuurd. Voor zover bekend zijn er 17 dodelijke slachtoffers gevallen en zijn 46 mensen gewond geraakt. Volgens Koerdische media zijn bij de aanval ook burgers om het leven gekomen.

 • Vraag 3
  Klopt het dat de KDPI een gewapende strijd voert tegen Iran vanuit buurland Irak?

  De KDPI zegt Koerdische nationale rechten binnen een federaal Iran na te streven. De KDPI heeft ook een militaire en gewapende tak. In de grensregio Iran-Irak vinden met regelmaat incidenten plaats waarbij aan beide zijden slachtoffers vallen.

 • Vraag 4
  Bent u bereid in uw contact met uw Iraanse collega’s de aanval te veroordelen en aan te dringen op grote terughoudendheid, door alle partijen in het conflict?

  Nederland en de EU maken zich in bredere zin zorgen over de destabiliserende rol die Iran speelt in de regio, waaronder in Irak. In verschillende gremia spreekt Nederland Iran aan op dit gedrag en wordt Iran opgeroepen om een constructievere rol te spelen in het Midden-Oosten. Het oplossen van geschillen door dialoog in plaats van geweld is hierbinnen altijd een kernboodschap.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z18291
Volledige titel: Een Iraanse aanval op Irak
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-412
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Karabulut over een Iraanse aanval op Irak