Kamervraag 2018Z14323

Een onbeantwoorde brief over Palestijnse kinderen in Israëlische detentie

Ingediend 23 juli 2018
Beantwoord 17 augustus 2018 (na 25 dagen)
Indiener Sadet Karabulut (SP)
Beantwoord door Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z14323.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2910.html
  • Vraag 1
    Is het u bekend dat de organisatie Military Court Watch in december 2015 een brief heeft gestuurd naar onder andere de Nederlandse ambassade in Tel Aviv, waarin wordt aangedrongen op het nemen van stappen opdat Israël stopt met het overbrengen van Palestijnen naar gevangenissen in Israël, wat in strijd is met het internationaal recht?1
  • Vraag 2
    Klopt het dat deze brief, ondanks herhaaldelijk aandringen, nog steeds niet is beantwoord? Zo ja, waarom is dat het geval? Bent u bereid ervoor te zorgen dat deze brief alsnog beantwoord wordt en de Kamer van het antwoord op de hoogte wordt gebracht?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z14323
Volledige titel: Een onbeantwoorde brief over Palestijnse kinderen in Israëlische detentie
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-2910
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Karabulut over een onbeantwoorde brief over Palestijnse kinderen in Israëlische detentie