Kamervraag 2018Z11904

Het scheiden immigrantenkinderen in de Verenigde Staten

Ingediend 20 juni 2018
Beantwoord 12 juli 2018 (na 22 dagen)
Indiener Jasper van Dijk (SP)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z11904.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2742.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht dat de Verenigde Naties een onmiddellijk einde aan het scheiden van immigrantenkinderen in de Verenigde Staten eist?1

  Op 18 juni jl. heeft Zeid Ra’ad Al Hussain, de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de VN (OHCHR), zich uitgesproken over het Amerikaanse beleid ten aanzien van immigranten, en de VS opgeroepen om het beleid waarbij kinderen worden gescheiden van hun ouders per direct te staken. De situatie waarbij kinderen van hun ouders worden gescheiden stemde ook mij tot bezorgdheid.

 • Vraag 2
  Bent u bereid de Amerikaanse ambassadeur hierover op het matje te roepen?

  De zorgen die in de Nederlandse samenleving bestaan zijn in een eerder stadium via diplomatieke weg aan de VS overgebracht. Zoals reeds aangegeven in de beantwoording van eerdere vragen over deze kwestie (vragen van lid Ploumen van 7 juni jl. en vragen van leden Sjoerdsma en Voordewind van 20 juni jl.) heeft in de VS een serieus politiek en maatschappelijk debat rond deze kwestie plaatsgevonden. Op 20 juni jl. heeft President Trump een presidentieel decreet getekend waardoor gezinnen met kinderen niet langer gescheiden worden, en voorrang krijgen bij de immigratieprocedure.

 • Vraag 3
  Bent u bereid deze praktijken, waarbij de volwassen immigranten gedetineerd worden en kinderen zonder hun ouders worden vastgezet in enorme opvangcentra, te veroordelen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Gaat u president Trump vragen deze praktijken te beëindigen, tijdens uw aanstaande bezoek aan de Verenigde Staten?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z11904
Volledige titel: Het scheiden immigrantenkinderen in de Verenigde Staten
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-2742
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het scheiden van immigrantenkinderen in de Verenigde Staten